OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


AirFluSal

Salmeterolum + Fluticasoni propionas
R03AK06 Leki przeciwastmatyczne wziewne - adrenergiczne w połączeniach
aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg + 250 mcg
- rej. 24116

Opakowanie handloweWydawanie
1 inhalator 120 dawek
ID: 123751
Rp na receptę
05907626707908
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.