OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Empliciti

Elotuzumabum
L01XC23 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 400 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 114559
Rpz recepty specjalne
05909991265656
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.