OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Portrazza

Necitumumabum
L01XC22 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 800 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 114676
Rpz recepty specjalne
05909991283018
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.