OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kovaltry

Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + zestaw do sporządzania i podania
ID: 122212
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + zestaw do sporządzania i podania
ID: 114698
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + zestaw do sporządzania i podania
ID: 122213
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + zestaw do sporządzania i podania
ID: 114699
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.