OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aldactone

Kalii canrenoas
C03DA02 Diuretyki oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
- rej. 182/16

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 114832
Rp na receptę
05909991268060
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.