OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Noxap

Nitrogenii oxidum
R07AX01 Układ oddechowy - różne
gaz medyczny, sprężony 200 ppm mol/mol
- rej. 23436

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 2 l
ID: 117815
Rpz recepty specjalne
05909991294687
1 butla 5 l
ID: 117818
Rpz recepty specjalne
05909991294717
1 butla 10 l
ID: 117816
Rpz recepty specjalne
05909991294694
1 butla 20 l
ID: 117814
Rpz recepty specjalne
05909991294670
1 butla 40 l
ID: 117817
Rpz recepty specjalne
05909991294700
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.