OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Noxap

Nitrogenii oxidum
R07AX01 Układ oddechowy - różne
gaz medyczny, sprężony 800 ppm mol/mol
- rej. 23437

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 2 l
ID: 117822
Rpz recepty specjalne
05909991294755
1 butla 5 l
ID: 117821
Rpz recepty specjalne
05909991294748
1 butla 10 l
ID: 117824
Rpz recepty specjalne
05909991294779
1 butla 20 l
ID: 117820
Rpz recepty specjalne
05909991294731
1 butla 40 l
ID: 117823
Rpz recepty specjalne
05909991294762
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.