OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Auroverin MR

Mebeverini hydrochloridum
A03AA04 Przewód pokarmowy - leki antycholinergiczne syntetyczne, estry z aminami 3-rzędowymi
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 200 mg
- rej. 24186

Opakowanie handloweWydawanie
30 kaps.
ID: 123879
Rp na receptę
05909991340902
60 kaps.
ID: 123880
Rp na receptę
05909991340919
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.