OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azithromycin Teva

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg
- rej. 24159

Opakowanie handloweWydawanie
1 tabl.
ID: 123807
Rp na receptę
05909991340469
2 tabl.
ID: 123808
Rp na receptę
05909991340476
3 tabl.
ID: 123809
Rp na receptę
05909991340483
6 tabl.
ID: 123810
Rp na receptę
05909991340490
12 tabl.
ID: 123811
Rp na receptę
05909991340506
24 tabl.
ID: 123812
Rp na receptę
05909991340513
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.