OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azithromycin Teva

Azithromycinum

tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg
- rej. 24160

Opakowanie handloweWydawanie
1 tabl.
ID: 123813
Rp na receptę
05909991340520
2 tabl.
ID: 123814
Rp na receptę
05909991340537
3 tabl.
ID: 123815
Rp na receptę
05909991340544
6 tabl.
ID: 123816
Rp na receptę
05909991340551
12 tabl.
ID: 123817
Rp na receptę
05909991340568
24 tabl.
ID: 123818
Rp na receptę
05909991340575
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.21 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.