OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adacel

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów
J07AJ52 Szczepionki przeciw krztuścowi ( kokluszowi)
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
- rej. 23372

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły
ID: 117064
Rp na receptę
05909991288358
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
ID: 117063
Rp na receptę
05909991288341
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z 2 igłami
ID: 117065
Rp na receptę
05909991288365
10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igieł
ID: 117066
Rp na receptę
05909991288372
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłami
ID: 117067
Rp na receptę
05909991288389
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z 2 igłami
ID: 117068
Rp na receptę
05909991288396
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.