OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vitalipid N Infant

Produkt złożony
B05XC Płyny dożylne uzupełniające - witaminy
koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji -
- rej. 219/16

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 115349
Lz lecznictwo zamknięte
05909991272814
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.