OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zavedos

Idarubicini hydrochloridum
L01DB06 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
- rej. 25102

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 130656
Lz lecznictwo zamknięte
05415062342190
1 fiol. 10 ml
ID: 130657
Lz lecznictwo zamknięte
05415062342206
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.