OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibenal

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
czopki 60 mg
- rej. 24996

Opakowanie handloweWydawanie
5 szt.
ID: 130233
OTC bez recepty
05909991387372
10 szt.
ID: 130234
OTC bez recepty
05909991387389
15 szt.
ID: 130235
OTC bez recepty
05909991387396
20 szt.
ID: 130236
OTC bez recepty
05909991387402
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.