OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibenal

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
czopki 125 mg
- rej. 24997

Opakowanie handloweWydawanie
5 szt.
ID: 130237
OTC bez recepty
05909991387419
10 szt.
ID: 130238
OTC bez recepty
05909991387426
15 szt.
ID: 130239
OTC bez recepty
05909991387433
20 szt.
ID: 130240
OTC bez recepty
05909991387440
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.