OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Revolade

Eltrombopagum
B02BX05 Hemostatyki układowe różne
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 sasz. 25 mg + zestaw do sporządzania i podania
ID: 115480
Rpz recepty specjalne
05909991273972
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.