OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Idarubicin Accord

Idarubicini hydrochloridum
L01DB06 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/5 ml
- rej. 23990

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 122174
Lz lecznictwo zamknięte
05909991331009
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.