OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Idarubicin Accord

Idarubicini hydrochloridum
L01DB06 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/20 ml
- rej. 23992

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 122181
Lz lecznictwo zamknięte
05909991331023
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.