OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imupret N

Produkt ziołowy

krople doustne
- rej. 23554

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 50 ml
ID: 118858
OTC bez recepty
05909991304072
1 op. 100 ml
ID: 118859
OTC bez recepty
05909991304089
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.