OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Descovy

Emtricitabinum + Tenofoviri alafenamidum
J05AR17 (J05A?)-
tabletki powlekane 200 mg + 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 115790
Rpz recepty specjalne
05391507141965
90 tabl. (3 x 30)
ID: 115791
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.