OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Taltz

Ixekizumabum
L04AC13 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 80 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 115795
Rpz recepty specjalne
05909991282912
2 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 115796
Rpz recepty specjalne
05909991282929
3 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 115797
Rpz recepty specjalne
05909991282936
1 wstrzykiwacz 1 ml
ID: 115798
Rpz recepty specjalne
05909991282943
2 wstrzykiwacze 1 ml
ID: 115799
Rpz recepty specjalne
05909991282950
3 wstrzykiwacze 1 ml
ID: 115800
Rpz recepty specjalne
05909991282967
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.