OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Iloprost Zentiva

Iloprostum
B01AC11 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
roztwór do nebulizacji 10 mcg/ml
- rej. 24453

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 125479
Rpz recepty specjalne
05909991354114
30 amp. 1 ml
ID: 125480
Rpz recepty specjalne
05909991354121
40 amp. 1 ml
ID: 125481
Rpz recepty specjalne
05909991354138
160 amp. 1 ml
ID: 125482
Rpz recepty specjalne
05909991354145
168 amp. 1 ml
ID: 125483
Rpz recepty specjalne
05909991354152
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.