OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lipoflex plus

Produkt złożony
B05BB10 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
emulsja do infuzji -
- rej. 23558

Opakowanie handloweWydawanie
5 worków 1250 ml
ID: 118593
Lz lecznictwo zamknięte
05909991303976
5 worków 1875 ml
ID: 118594
Lz lecznictwo zamknięte
05909991303983
5 worków 2500 ml
ID: 118592
Lz lecznictwo zamknięte
05909991303969
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.