OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lipoflex peri

Produkt złożony
B05BB10 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
emulsja do infuzji -
- rej. 23559

Opakowanie handloweWydawanie
5 worków 1250 ml
ID: 118595
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301040
5 worków 1875 ml
ID: 118596
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301057
5 worków 2500 ml
ID: 118597
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301064
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.