OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Uptravi

Selexipagum
B01AC27 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki powlekane 200 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 116314
Rpz recepty specjalne
60 tabl.
ID: 116315
Rpz recepty specjalne
140 tabl.
ID: 116316
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.