OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Desloratadyna Symphar

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 24871

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 129285
OTC bez recepty
05909991381424
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.