OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acard 150 mg

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki dojelitowe 150 mg
- rej. 23375

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 117302
OTC bez recepty
05909991290290
60 tabl.
ID: 117303
OTC bez recepty
05909991290306
90 szt.
ID: 122788
OTC bez recepty
05900257101251
120 szt.
ID: 122789
OTC bez recepty
05900257101268
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.