OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cinqaero

Reslizumabum
R03DX08 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2,5 ml
ID: 121595
Rpz recepty specjalne
05909991326081
1 fiol. 10 ml
ID: 116870
Rpz recepty specjalne
05909991286200
2 fiol. 2,5 ml
ID: 126446
Rpz recepty specjalne
05909991360283
2 fiol. 10 ml
ID: 126445
Rpz recepty specjalne
05909991360276
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.