OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tiopental Momaja

Thiopentalum natricum et natrii carbonas
N01AF03 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - barbiturany
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g
- rej. 25069

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 130539
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389260
10 fiol. proszku
ID: 130540
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389277
25 fiol. proszku
ID: 130541
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389284
50 fiol. proszku
ID: 130542
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389291
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.