OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Leflunomid Bluefish

Leflunomidum
L04AA13 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 23656

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 119479
Rpz recepty specjalne
05909991309145
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.