OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asteloc

Pantoprazolum
A02BC02 Choroba wrzodowa - inhibitory pompy protonowej
tabletki dojelitowe 20 mg
- rej. 24454

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 125952
Rp na receptę
05909991356743
14 tabl.
ID: 125953
Rp na receptę
05909991356750
15 tabl.
ID: 125954
Rp na receptę
05909991356767
20 tabl.
ID: 125955
Rp na receptę
05909991356774
28 tabl.
ID: 125956
Rp na receptę
05909991356781
30 tabl. w blistrze
ID: 125958
Rp na receptę
05909991356804
30 tabl. w pojemniku
ID: 125957
Rp na receptę
05909991356798
56 tabl.
ID: 125959
Rp na receptę
05909991356811
60 tabl.
ID: 125960
Rp na receptę
05909991356828
98 tabl.
ID: 125961
Rp na receptę
05909991356835
100 tabl. w blistrze
ID: 125963
Rp na receptę
05909991356859
100 tabl. w pojemniku
ID: 125962
Rp na receptę
05909991356842
250 tabl.
ID: 125964
Rp na receptę
05909991356866
Wyświetliłem 13 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.