OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Levosublana

Levomethadoni hydrochloridum
N07BC05 (N07B?)-
koncentrat do sporządzania roztworu doustnego 5 mg/ml
- rej. 23900

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 121109
Rpw środki odurzające
05909991321970
1 butelka 150 ml
ID: 121110
Rpw środki odurzające
05909991321987
1 butelka 300 ml
ID: 121111
Rpw środki odurzające
05909991321994
1 butelka 500 ml
ID: 121108
Rpw środki odurzające
05909991321963
1 butelka 1000 ml
ID: 129234
Rpw środki odurzające
05909991381035
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.