OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fibryga

Fibrinogenum humanum
B02BB01 Leki przeciwkrwotoczne - fibrynogen
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 1 g
- rej. 24152

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka proszku
ID: 123672
Lz lecznictwo zamknięte
05909991339388
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.