OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alerprof

Rupatadinum
R06AX28 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki 10 mg
- rej. 24353

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl. w blistrze
ID: 125211
Rp na receptę
05909991351885
10 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 125212
Rp na receptę
05909991351892
20 tabl. w blistrze
ID: 125213
Rp na receptę
05909991351908
20 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 125214
Rp na receptę
05909991351915
30 tabl. w blistrze
ID: 125216
Rp na receptę
05909991351939
30 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 125215
Rp na receptę
05909991351922
50 tabl. w blistrze
ID: 125218
Rp na receptę
05909991351953
50 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 125217
Rp na receptę
05909991351946
100 tabl. w blistrze
ID: 125220
Rp na receptę
05909991351977
100 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 125219
Rp na receptę
05909991351960
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.