OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zinbryta

Daclizumabum
L04AC01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 117087
Rpz recepty specjalne
05713219475587
1 wstrzykiwacz
ID: 117088
Rpz recepty specjalne
05713219475440
3 amp.-strzyk.
ID: 117090
Rpz recepty specjalne
3 wstrzykiwacze
ID: 117089
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.