OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Betaxomyl

Betaxololi hydrochloridum
C07AB05 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 23585

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 118876
Rp na receptę
05909991304195
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.