OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imupret

Produkt złożony

tabletki drażowane -
- rej. 24290

Opakowanie handloweWydawanie
50 tabl.
ID: 121988
OTC bez recepty
05909991348465
100 tabl.
ID: 121989
OTC bez recepty
05909991348472
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.