OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atosiban EVER Pharma

Atosibanum
G02CX01 (G02C?)-
roztwór do wstrzykiwań 6,75 mg/0,9 ml
- rej. 23651

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 119465
Lz lecznictwo zamknięte
05909991309015
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.