OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epclusa

Sofosbuvirum + Velpatasvirum
J05AP55 (J05A?)-
tabletki powlekane 400 mg + 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 117611
Rpz recepty specjalne
05391507142108
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.