OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zepatier

Elbasvirum + Grazoprevirum
J05AX68 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 50 mg + 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 117618
Rpz recepty specjalne
05901549325102
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.