OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agnis

Vildagliptinum
A10BH02 (A10B?)-
tabletki 50 mg
- rej. 24370

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 125050
Rp na receptę
05909991350567
56 tabl.
ID: 125051
Rp na receptę
05909991350574
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.