OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cabometyx

Cabozantinibum
L01XE26 (L01X?)-
tabletki powlekane 20 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 117917
Rpz recepty specjalne
30 tabl.
ID: 117918
Rpz recepty specjalne
03582186003947
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.