OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agen 5

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 5 mg
- rej. 420/16

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 117922
Rp na receptę
05909991295226
60 tabl.
ID: 117923
Rp na receptę
05909991295233
90 tabl.
ID: 117924
Rp na receptę
05909991295240
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.