OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kyprolis

Carfilzomibum
L01XX45 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 30 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 118331
Rpz recepty specjalne
05909991298470
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.