OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arkvimma

Lacosamidum
N03AX18 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - różne
tabletki powlekane 150 mg
- rej. 24607

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 126763
Rp na receptę
05909991362607
28 tabl.
ID: 126764
Rp na receptę
05909991362614
56 tabl.
ID: 126765
Rp na receptę
05909991362621
168 tabl.
ID: 126766
Rp na receptę
05909991362638
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.