OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arkvimma

Lacosamidum
N03AX18 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - różne
tabletki powlekane 200 mg
- rej. 24608

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 127141
Rp na receptę
05909991365653
28 tabl.
ID: 127142
Rp na receptę
05909991365660
56 tabl.
ID: 127143
Rp na receptę
05909991365677
168 tabl.
ID: 127144
Rp na receptę
05909991365684
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.