OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Meaxin

Imatinibum
L01XE01 (L01X?)-
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
- rej. 24376

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 125007
Rpz recepty specjalne
05909991350192
30 tabl.
ID: 125008
Rpz recepty specjalne
05909991350208
60 tabl.
ID: 125009
Rpz recepty specjalne
05909991350215
90 tabl.
ID: 125010
Rpz recepty specjalne
05909991350222
120 tabl.
ID: 125011
Rpz recepty specjalne
05909991350239
180 tabl.
ID: 125012
Rpz recepty specjalne
05909991350246
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.