OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Meaxin

Imatinibum
L01XE01 (L01X?)-
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 400 mg
- rej. 24377

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 125013
Rpz recepty specjalne
05909991350253
30 tabl.
ID: 125014
Rpz recepty specjalne
05909991350260
60 tabl.
ID: 125015
Rpz recepty specjalne
05909991350277
90 tabl.
ID: 125016
Rpz recepty specjalne
05909991350284
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.