OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Padviram

Efavirenzum + Emtricitabinum + Tenofovirum disoproxilum
J05AR06 (J05A?)-
tabletki powlekane 600 mg + 200 mg + 245 mg
- rej. 24413

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 125476
Rpz recepty specjalne
05909991354084
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.