OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoxicillin Aurovitas

Amoxicillinum
J01CA04 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 1000 mg
- rej. 24733

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 128230
Rp na receptę
05909991373108
12 tabl.
ID: 128231
Rp na receptę
05909991373115
14 tabl.
ID: 128232
Rp na receptę
05909991373122
16 tabl.
ID: 128233
Rp na receptę
05909991373139
20 tabl.
ID: 128234
Rp na receptę
05909991373146
24 tabl.
ID: 128235
Rp na receptę
05909991373153
30 tabl.
ID: 128236
Rp na receptę
05909991373160
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.